Kvinnligt Ledarskap.

Bild: Popsugar
 
Jag just nu läser management på C-nivå och vi har nu en kurs som heter Ledarskapets Villkor (which I love!). Kurslitteraturen är grym och jag är verkligen intresserad av ledarskap fdå jag jobbat mycket med det sedan innan (och gör det fortfarande), så jag suger verkligen in all kunskap och information som en svamp. 
 
Barbara Czarniawska är en känd författare inom ämnet och hon skrev några bra saker om vad enligt henne är ett bra ledarskap (ledarskap är ett väldigt komplext begrepp och väldigt, väldigt sjubjektivt så ni vet): "Vill man hitta en effektiv chef ska man leta efter en ordförande som på ett smidigt sätt banar vägen till ett kollektivt beslut, som han eller hon inte är övertygad om" och "Mycket av den här typen av ledarskap sker i smyg under rubriken 'kvinnligt ledarskap'". Hon menar dock att det inte har något med det biologiska könet att göra, utan mer med det faktum att kvinnor till stor del är nykomlingar på chefspositioner och att de ännu inte har blivit insocialiserade i den traditionella ledarskapsstilen. Vilket är bra! Vi behöver inte bara fler chefer, utan vi behöver även fler ledar!
 
Ledarskapsområdet är otroligt komplext och å ena sidan ska man skilja på chefsskap och ledarskap - men å andra sidan ska man inte det. Man vill ha en person som både kan vara chef och ledare samtidigt (men frågan är om det går? och hur gör denna person då?). Enligt Czarniawskaleder oftast kvinnor i motsats till "manage" (från management) som skulle vara det svenska "chefa"... medan många chefer just nu faktiskt bara "chefar" och inte så mycket "leder". 
 
Ännu en anledning att fortsätta och ha stora mål i livet. För vi kvinnor har det uppskattade "kvinnliga ledarskapet". Keep going up!
 
Inspiration | inspiration, leadership, ledarskap, management |
Upp