Emotional Intelligence (EI).

Bild: Pinterest

"En god ledare förväntas ha hög emotionell intelligens". Så står det i ett kapitel om ledarskap i Simon Westerns Leadership - A Critical Text. Emotionell intelligens är ett begrepp som myntades av Daniel Goleman som skrivit en rad böcker om detta begrepp och hur arbetsplatser behöver ledare samt medarbetare med högt EI (emotionell intelligens). Jag har för flera år sedan läst den här och den här boken som jag varmt rekommenderar!
 
Så vad är emotionell intelligens egentligen? Det beskrivs som en slags social intelligens som involverar förmågan att bevaka och kontrollera ens egna men också andras känslor (emotioner), att urskilja dem och använda informationen dem ger för att guida ens tankar och handlingar. Kortfattat kan man säga att EI innehåller:
  • Självmedvetenhet: genom att observera sig själv och känna igen en känsla när den sker.
  • Känslohantering: kunna hantera ens känslor så de är lämpliga för situationen; förstå varför man känner som man känner; hitta sätt att kunna hantera rädslor och oro, ilska och sorg.
  • Motivera sig själv: kanalisera känslor för att nå ett mål; emotionell självkontroll.
  • Empati: vara mottaglig till andra jkänslor och angelägenheter och förstå sig på deras perspektiv; uppskatta hur individer tycker och känner olika.
  • Ta hand om relationer: hantera emotioner/känslor hos andra; social kompetens och sociala färdigheter.
Detta är alltså en sammanfattning som ska användas i arbetslivet - men som, enligt mig, också är väldigt viktigt i det privata livet och de relationer man har där. 
 
Jag tycker det är otroligt viktigt att man är i kontakt med ens egna känslor. Det låter så jävla flummigt och kanske till och med lite töntigt enligt vissa - men det är viktigt! Det är otroligt obekvämt och jag tror nog inte någon gångosin kommer vara helt och hållet i kontakt med sina känslor, men det är en nödvändig resa att göra för att utveckla sig själv och att må bättre. Det är min personliga åsikt. Varför känner man som man känner? Idag pratar man jäkligt mycket om "mindfulness" och jag kan tycka att många paralleller kan dras från detta till emotional intelligence. Eller att emotional ntelligence i alla fall många gånger kan gå under mindfulness.
 
Börja med en "simpel" känsla som många av oss säkerligen känt en del i vår vardag: oro. När du blir orolig så fråga dig varför du är orolig och därefter observera vad du gör eller hur du tänker nu när du är orolig. Jag kan exempelvis många gånger hetsäta på grund av oro. Vad gör du när du är orolig? Genom att komma i kontakt med dina känslor och därmed lära känna dig bättre så tror jag även att man kan lära sig att först och främst hantera sina känslor bättre och motivera sig själv och detta smittas då även av på relationerna runt omkring en - på det privata men också karriärsmässiga planet.
 
Har ni hört talas om emotionell intelligens innan?
 
Inspiration |
Upp